Dlaczego lasy równikowe są wycinane

Pobierz

Strefa lasów równikowych zajmuje 9 % powierzchni lądów.A wszystko z powodu poszatkowania terenu niegdyś bardziej jednolitych lasów, które dziś są "poszatkowane" za sprawą rozmaitych inwestycji człowieka.. Od tygodnia las tropikalny Amazonii stoi w .. Rosną tam rośliny, które wykorzystuje się np. na budowę mebli.. Deszcze padają niemal codziennie po południu.1.. Gdy człowiek wycina drzewa, wówczas rośliny, ssaki, ptaki, gady i owady wymierają.Lasy wycinane są ze względu na pozyskiwane drewno, zapominając o tym, że są to systemy biologiczne utrzymujące prawidłowy bilans wodny, bez których w porach deszczowych rzeki będą płynąć szybciej, powodując erozję gleby w górnym biegu oraz nanosząc osad przy ujściu do mórz.Trzebież lasów równikowych jest także przyczyną ginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt, mających duże znaczenie w życiu i działalności człowieka.. Obecnie, jak podają media, ponad 80% światowej żywności pochodzi z lasów deszczowych Amazonii.. Wpływa to również na rozkład wiatrów i prądów morskich oraz zmienia się rozkład opadów atmosferycznych.. roślin, 96% stawonogów, 45% ssaków i 30% ptaków.. Powoduje to większą emisje dwutlenku węgla, który nie bez przyczyny nazywany jest gazem cieplarnianym.. Podoba się?. Zdaniem naukowców uniemożliwia to zwierzętom swobodną wędrówkę na osi północ-południe, dzięki której mogłyby uniknąć niesprzyjających im temperatur.May 6, 2021May 6, 2021Lasy Amazonii trawione są przez pożary w rekordowym tempie..

Mimo tego lasy równikowe sa systematycznie wycinane.

Podczas spalania roślin i rozkładania się ściętego drewna zmagazynowany w nich węgiel trafia znów do atmosfery.. Wycinane lasy mogą już nigdy nie wrócić do swojego .. "Wycinając równikowe lasy staczamy się po równi pochyłej .Lasy równikowe są jednym z najistotniejszych części naszej planety.. Z powodu panujących tam warunków lasy te odrastają bardzo szybko i jest to o wiele bardziej ekonomiczne i opłacalne niż wycinka lasów tajgi- które odrastają o wiele dłużej i mają przeciętnej jakości drzewo.- wycinamy co roku około 55% przyrostu rocznego lasu, dlatego polskie lasy rosną - W innych krajach Europy wycina się 70-80% Takie argumenty przytaczały Lasy Państwowe już przed 4-5 laty, dlaczego więc nie mogą do tej pory przekonać do wycinek zwykłych ludzi?Aug 25, 2020Apr 1, 2021Wycinanie lasów zmienia również albedo, czyli współczynnik odbicia światła od powierzchni Ziemi, co w efekcie wpływa na rozkład wiatrów i prądów morskich oraz zmienia rozkład opadów atmosferycznych, przez co wpływa na pogodę na całej kuli ziemskiej.Jest bardzo niebezpieczne, ponieważ lasy te są określanie jako zielone płuca ziemii, gdyz własnie tam nastepuje najwieksza produkcja tlenu w procesie fotosyntezy.. Jeśli ich niszczenie nie zostanie zahamowane, światu grożą niekorzystne zmiany klimatu, a przede wszystkim susze, które dotkną także strefę umiarkowaną..

Lasy równikowe mają duże znaczenie.

Drewno z lasów strefy umiarkowanej jest nietrwałe i słabo się pali.Wilgotne lasy równikowe występują na obszarach pod wpływem klimatu równikowego, cechującego się opadami wynoszącymi średnio od 1700 do 4000 mm, lokalnie znacznie więcej z rekordowymi opadami wynoszącymi średnio 9000 mm rocznie.. Ze względu na to, że drzewostan jest wielogatunkowy, na jednym hektarze można znależć najwyżej kilka drzew poszukiwanego gatunku.. Las tropikalny ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na wielkość i różnorodność, ale i na funkcje, które pełni.. Poza tym wycinanie tych lasów prowadzi w prostej drodze do tego, ze wiele gatunków roślin i żwierząt ulegnie wymarciu.Wycinanie lasów równikowych niszczy glebę.. Niszcząc je człowiek zmienia cykle hydrologiczne, a to powoduje susze, powodzie lub erozje gleby.. Koszty wycinki są niższe, ponieważ las wycina się nieselektywnie.. Żeby wyciąć jedno drzewo, niszczy się często wiele hektarów lasu.. Stanowi on bowiem magazyn węgla pochłanianego z powietrza, spowalniając tym samym trwający kryzys klimatyczny.. Lasy też stanowią jedyne źródło dzięki, któremu ludzie rdzennej Afryki mogą budować swoje miejsca schronienia..

Mar 26, 2022Odpowiedź:Lasy równikowe są wycinane przeważnie dla drewna.

Przemysł produkcji rolnej na taką skalę nie zna kompromisów, a zyski oceniane są krótkotrwale.Dec 27, 2020Szacunkowo określa się, że ze wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę w lesie tropikalnym żyje: 45% gat.. Komisja Europejska zleciła analizę strat związanych z wycinaniem lasów.edną z istotnych przyczyn postępującej degradacji amazońskich lasów deszczowych są wycinki i wypalanie - pod pastwiska lub pola uprawne.. Tak NieKoszty eksploatacji są niższe m.in. ze względu na niskie wynagrodzenie pracowników.. nie zupełnie: lasy są wycinane rzeczywiście dla potrzeb przemysłu drzewnego ( w tym meblarskiego), ale także i przede wszystkim dla potrzeb rolnictwa - głównie pod plantacje, oraz częściowo jako tereny pod budownictwo 2. nieprawda, główną przyczyną braku rozwoju rolnictwa jest problem gleb w strefie tropikalnej - na obszarze niziny amazonki …Stare lasy deszczowe znikają w alarmująco szybkim tempie.. Szacuje się, że w skutek antropopresji rocznie ginie około 50 tysięcy gatunków organizmów, co oznacza, że każdego dnia znika 100-137 gatunków, czyli średnio 4 na godzinę.Wycinanie lasów tropikalnych.. W lasach będących w stanie równowagi ilość pochłanianego i uwalnianego dwutlenku węgla jest zbliżona i nie wpływa na globalny .Lasy równikowe wytwarzają olbrzymie ilości tlenu..

W lasach strefy równikowej prowadzi się racjonalną gospodarkę, co podnosi koszty drewna.

P…Ponieważ w lasach równikowych są drzewa z których ludzie robią meble ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt