Opis zabytku po angielsku

Pobierz

Z wystroju XVII wieku zachował się wielki ołtarz, obrazy Franciszka Lekszyckiego, kompletny wystrój kaplicy Olelkowiczów-Słuckich ze stiukami przypisywanymi Janowi Baptyście Falconiemu oraz nagrobek Marcina Leśniowolskiego.W 1410, po klęsce zakonu krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem, biedota miejska wszczęła rozruchy, w których wymordowano gości zakonu i zaciężnych, których rannych przywieziono po bitwie[13].. residential areas - dzielnice mieszkaniowePalace of Westminster, znany także w tym języku jako Houses of Parliament) - miejsce posiedzeń obu izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa (Izby Lordów i Izby Gmin).. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Zadanie jest zamknięte.. Pałac znajduje się w Londynie, w dzielnicy City of Westminster, na lewym brzegu rzeki Tamizy.Najstarsza istniejąca dziś część pałacu, Westminster Hall , powstała w roku 1097.Zabytki Wielkiej Brytanii.. inner city - podupadła część śródmieścia.. Opis ma zawierac co najmniej 10 zdań!. - Zawsze było pełne ludzi.. restaurant - restauracja.. - It was bigger / smaller than our town.Najstarszym budynkiem Parlamentu jest Westminster Hall Pierwsze posiedzenie angielskiego Parlamentu odbyło się w 1265 r Opactwo Westminsteru ściśle związane jest historią Anglii: od czasów Wilhelma Zdobywcy (1065) tu koronuje się władców kraju, używając tronu koronacyjnego z 1307 roku Znajdują się tu groby królewskie oraz groby i tablice pamiątkowe wybitnych angielskich pisarzy W głównym wejściu znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza z I wojny światowej.Zabytki Krakowa widziane z bliższej perspektywy..

Jej wysokość sięga 28 metrów, a grubość murów 3,6 m.Przykładowy opis miasta po angielsku.

- Było większe / mniejsze niŜ nasze miasto.. Najlepsze rozwiązanie.. Zobacz odpowiedź.. Gotyckie wyposażenie kościoła spłonęło w 1577 r. a to, które można podziwiać dziś, powstało w okresie baroku.Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.. - Różniło się od innych miejsc.. - Słynęło z muzeów.. Po wielkim pożarze w 1350 r. odbudowano go w formach gotyckich i bez większych zmian przetrwał do dziś.. Z nami odkryjesz historię Krakowa.Po pożarze w 1752 roku przebudowany na późnobarokowy wg projektu jezuity Franciszka Koźmińskiego, w 1757-8 roku sklepienia pokryte freskami przez Józefa Mayera.. skyscrapers - drapacze chmur.. Zgłoś nadużycie.. Zabytki Wielkiej Brytanii (ang. Listed building) to budynki, które zostały umieszczone na ustawowej liście budynków o szczególnym znaczeniu architektonicznym lub historycznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt