Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana

Pobierz

A B C a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. I II Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.Arkusz maturalny z biologii - Maj 2009 - poziomNa schemacie przedstawiono budowę jednej z roślin owadożernych - rosiczki okrągłolistnej.. (0-1)Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.Na rysunku przedstawiono budowę kwiatu pewnego gatunku rośliny okrytonasiennej.. Zadanie 2.. Siła grawitacji wyznacza kierunek wzrostu pędów (tzw. Na podstawie analizy schematu określ.W materiale przedstawiono budowę i funkcje kwiatu.. Owadopylne - barwne działki okwiatu zwabiają owady .. B. .Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. Nauczyciel.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. (0-1) Poniższym opisom (1.-3.). Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.Uzyskana liczba pkt 6..

Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.

Okwiat zróżnicowany ma: płatki korony i działki kielicha.. Dodaj do Moich książek.. Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2009.. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.. b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Natomiast okwiat niezróżnicowany ma tylko płatki korony.. Dział V.. Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Budowę morfologiczną kwiatu przedstawia się w postaci narysu lub zapisuje w postaci wzoru kwiatu.2 Pobrano ze strony 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1.. (0-5) Na schemacie przedstawiono fragment jednej nici cząsteczki DNA, zbudowany z kilku połączonych podjednostek.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. a) A. okwiat Odpowiedź na zadanie z BIOLOGIA - Zbiór zadań maturalnychNa schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipan a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.W budowie tulipana możemy wyróżnić poszczególne elementy w 2 częsciach: * 1.Częsć nadziemna: łodyga * kwiat * liscie * owoce * 2.Częsć podziemna: cebula LISCIE TULIIPANA Liście Bezogonkowe, szerokie - jajowate lub eliptyczne, albo równowąskie - lancetowate..

(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.

Podaj dwie, widoczne na rysunku cechy, świadczące o tym, że roślina ta należy do dwuliściennych.Karta Pracy - ID:5dfe79fc5743c.. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej.. Kwiat Kwiat jest przekształconym pędem, którego zielone liście prowadzące fotosyntezę uległy modyfikacji i przystosowały się do pełnienia funkcji rozmnażania płciowego.. b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne.. A. działki okwiatu B. słupek C. pręciki b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. U niektórych gatunków i odmian na blaszkach liściowych między nerwami występują ciemnopurpurowe smugi lub rysunek .Na rysunku przedstawiono schemat budowy błony komórki eukariotycznej na poziomie.. Owadopylne - barwne działki okwiatu zwabiają owadyNa schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. Słupek powstaje ze zrośnięcia się owocolistków.. Uczeń: 1) wymienia czynności życiowe organizmu roślinnego; 2) identyfikuje (np. na schemacie, fotografii, rysunku lub na podstawie opisu) i opisuje organy rośliny .Kwiaty, w których elementy ułożone są okółkowo, nazywane są cyklicznymi..

ODP: owadopylne - pręciki są osadzone niskoBudowa kwiatu tulipana.

(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. ODP: A - płatki korony, B - słupek, C - pręciki b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owado-pylne.. b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne.. .Na poniższej karteczce wpisz pełną nazwę tego związku chemicznego.. Rośliny lądoweKarta Pracy - ID:5e026e6720911.. 4 b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne.. Źródło: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia 1995 Porównaj budowę anatomiczną przedstawionych łodyg i podaj dwie różnice w ich budowie widoczne na rysunku.2) przedstawia znaczenie poznanych roślin w środowisku i dla człowieka.. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.Zadanie 10.. A. działki okwiatu B. słupek C. pręcikiZadanie 10.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. Kwiat osadzony jest na łodydze kwiatowej, nazywanej szypułką, która rozszerza się ku górze, tworząc dno kwiatowe.Na schemacie przedstawiono budowę anatomiczną łodygi rośliny dwuliściennej i rośliny jednoliściennej.. a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Elementy okwiatu: Struktura, w której powstają mikrospory: Struktura, z której powstaje owocnia: 7.2..

Budowa i rola kwiatu .

A. działki okwiatu B. słupek C. pręciki b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne.. Porównaj budowę anatomiczną przedstawionych łodyg i podaj dwie różnice w ich budowie widoczne na schemacie.Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. 2 6 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 10.. Jeśli tylko część elementów ułożona jest spiralnie, a reszta okółkowo, to kwiaty te zwane są hemicyklicznymi.. Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.ISBN: 9788326717758.. .Budowa kwiatu: *okwiat (ochrania i przywabia owady); *pręcik (element męski); *słupek (element żeński).. Zadanie 2.1 Podaj nazwę podjednostek DNA przedstawionych na schemacie i nazwy związków oznaczonych literami P, D, oraz GAC (ogólna nazwa).Komentarze .. Autor rozwiązania.. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.. A) podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym .. Na schemacie przedstawiono budowę anatomiczną łodygi rośliny dwuliściennej i rośliny jednoliściennej.. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt